Partnerskabsaftaler Slagelse Festuge

Støt Slagelse Festuge 2022

Samfundet omkring jer spiller med stor sandsynlighed en rolle for jeres virksomhed, og på samme måde er jeres virksomhed også en vigtig ”brik” i lokalsamfundet. Uden økonomisk hjælp og en kæmpe frivillig indsats, kan Slagelse Festuge ikke eksistere. Erfaringer viser, at partnerskaber øger loyaliteten hos de lokale kunder, som vælger at støtte op om de virksomheder, der aktivt gør en indsats og støtter lokalt.

Partnerskaber skal ses som et samarbejde, hvor begge parter får det optimale ud af forholdet. Ud over at øge kendskabet til din virksomhed lokalt, yder Slagelse Festuge forskellige leverancer retur alt efter, hvilken partnerskabspakke du vælger. At have en partnerskab kan være en fantastisk gave til dine medarbejdere og en god måde at få oplevelser sammen med personalet.

Vi håber, at mange virksomheder vil være med til at støtte op om Slagelse Festuge, og vi glæder os sammen med jer at få et brag af en festuge i mange år fremover.

Slagelse Festuge er i øvrigt en non-profit organisation, hvor overskuddet går til lokale idrætsforeninger og deres utrættelige arbejde med at tilbyde idræt og sport til unge og ældre.

Partnerskabsfolder 2022

Se partnerskabsfolder for Slagelse Festuge (pdf - nyt vindue)

VIP SPONSOR

A SPONSOR