Partnerskabsaftaler Slagelse Festuge

Støt Slagelse Festuge 2023

Samfundet omkring jer spiller med stor sandsynlighed en rolle for jeres virksomhed, og på samme måde er jeres virksomhed også en vigtig ”brik” i lokalsamfundet. Uden økonomisk hjælp og en kæmpe frivillig indsats, kan Slagelse Festuge ikke eksistere. Erfaringer viser, at partnerskaber øger loyaliteten hos de lokale kunder, som vælger at støtte op om de virksomheder, der aktivt gør en indsats og støtter lokalt.

Partnerskaber skal ses som et samarbejde, hvor begge parter får det optimale ud af forholdet. Ud over at øge kendskabet til din virksomhed lokalt, yder Slagelse Festuge forskellige leverancer retur alt efter, hvilken partnerskabspakke du vælger. At have en partnerskab kan være en fantastisk gave til dine medarbejdere og en god måde at få oplevelser sammen med personalet.

Vi håber, at mange virksomheder vil være med til at støtte op om Slagelse Festuge, og vi glæder os sammen med jer at få et brag af en festuge i mange år fremover.

Slagelse Festuge er en non-profit organisation, der arbejder for at kunne tilbyde så mange arrangementer for alle aldre som muligt ved at søge sponsorater, fonde og samarbejdsaftaler.

Partnerskabsfolder 2023

Se Partnerskabsfolder Festuge 2023

VIP SPONSOR