Alle vores gæster skal føle sig sikre og trygge, når de besøger Slagelse Festuge. Derfor sørger vi for sikkerheden, og at alle krav er overholdt. Vi har ligeledes et godt og tæt samarbejde med myndighederne.

Overtrædelse af vores regelsæt kan medføre bortvisning. I grove tilfælde vil der ske en politianmeldelse.

Opførsel som festugegæst

Under festugen er det vigtigt, at vores gæster udviser hensyn, da vi er mange mennesker samlet.

Vi beder derfor alle om at:

Følge personalets anvisninger
De kender festugen godt og har styr på, hvordan vi passer på hinanden.

Gøre plads til hinanden
Selvom der er mange mennesker, så udvis hensyn og giv plads til, at folk kan komme forbi. Hvis du ikke bryder dig om mange mennesker, så træk væk fra koncertpladsen. Vi har sørget for, at der er god plads, så man kan sagtens få en god oplevelse uden at stå tæt på andre.

Lad unødvendige genstande blive hjemme

Der er en række ting, som man ikke må bære under festugen eller tage med:

 • Våben af enhver art
 • Genstande der kan bruges som våben eller kasteskyts
 • Rygmærker
 • Camping stole, borde eller andre ting der fylder uforholdsmæssigt meget
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter – fx kompressorhorn, vuvuzela o.lign.
 • Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.
 • Dyr (til koncerterne)
 • Laserpenne
 • Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster
 • Racistisk eller nazistisk propagandamateriale
 • Andre genstande, der kan bringe sikkerheden og ordenen på pladsen i fare.

Listen er ikke udtømmende.

Regler for ophold:

 • Alle former for aggressiv adfærd er forbudt.
 • Crowdsurfing er strengt forbudt og medfører bortvisning.
 • Bygninger, beplantninger, skiltning og lignende må ikke beskadiges eller misligholdes.
 • Opstillede afspærringer skal respekteres.
 • Tyveri og hærværk eller forsøg herpå politianmeldes.
 • Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset eller genere andre ved tilråb, utilstedelig opførsel eller lignende.
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation.
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse.
 • Beskadigelse af udsmykning, inventar eller andet er ikke tilladt.
 • Ulovligt salg af varer eller anden form for handel og betleri er ikke tilladt.

Sikkerhed og vagter

Der vil være en række vagter, der hele tiden sørger for, at sikkerheden bliver overholdt, og som hjælper de gæster, der måtte have behov for det.

Slagelse Festuges kontrollører har ret til (evt. med tekniske hjælpemidler) at undersøge, om gæsterne udgør en sikkerhedsrisiko på grund af påvirkning af alkohol- eller euforiserende stoffer, eller om de har våben eller andre farlige og brandfarlige ting med sig.

Indgangskontrol ved koncerterne

Alle vores koncertgæster er forpligtet til at fremvise adgangsgivende armbånd eller adgangsbevis ved indgangen og udlevere dette til nærmere kontrol.

På koncertområdet må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af adgangsgivende armbånd eller adgangskort.

Fotoregler

Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale med Slagelse Festuge at tage billeder, video eller lyd af koncerter til videredistribution i kommercielt øjemed. 

Slagelse Festuge producerer indhold under festugen, hvor vores gæster fremgår på reportage- og stemningsbilleder. Billederne vil blive brugt på festugens hjemmeside, sociale medier og trykmaterialer. 

Ser du et billede af dig selv, som du gerne vil have fjernet, så kontakt os på janni@slagelsefestuge.dk

Søg flere oplysninger

Hvis du har flere spørgsmål, kan du finde mere information på vores FAQ-side, hvor vi har svaret på de spørgsmål, som vi oplever, at vores gæster ofte stiller.

Du har også mulighed for at kontakte Slagelse Festuge ved at sende en mail til janni@slagelsefestuge.dk eller ringe på tlf. 6127 0227.

Sikkerhed